"עמית זה חבר, חבר לכל החיים"

"במקום בו קיימת שמחה,
נופלות המחיצות שבין אדם לאדם".
איזק לוי ז"ל

חיפוש
Close this search box.

תפיסת עולם

האדם במרכז

מסגרות עמית הוקמו בכדי לשמש בית חם תומך ומקדם לדייריהן.
הדייר הינו הציר מרכזי שסביבו בנויות המסגרות  ודרכי עבודתן.
מקימי המסגרות ומפעיליהם מחויבים לבירור בלתי פוסק של צרכי הדיירים, רצונם ויכולותיהם. דעתם של הדיירים, מצב רוחם ושיפור בכישוריהם הפיסיים והחברתיים הם שיעידו על מידת היות הבית חם, תומך או מקדם עבורם.
רעיון הבית החם והתומך שהדייר במרכזו הוא שמוביל אותנו בניסיון לחנך, ללמד, לעצב התנהגות, לפתור בעיות חברתיות או טיפוליות ובכל עניין אחר.
כל תכנית עבודה או דרך שתפגע ברעיון זה, אין מקומה איתנו.

התקדמות

כיוון ההתקדמות במסגרות עמית שואף להיות קרוב ככל הניתן לכיוון ההתקדמות של החיים בקהילה הישראלית, ולכן הדגש מושם על פיתוח כישורים חברתיים ופיתוח מיומנויות עצמאות קרובים ככל הניתן לאלו המקובלים בחברה הישראלית.
מסלול ההתקדמות במסגרות עמית הוא אישי ומותאם ליכולותיו של הדייר, לרצונו ולכישרונותיו.
על צוותי המסגרות מוטלת המשימה לזהות את יכולותיהם ושאיפותיהם האישיות של הדיירים, ולטפחן ולהעצימן באופן שיביא לקידומו של הדייר בכל תחומי החיים.

 

אז והיום 

הקשר עם המשפחה – "בית מחוץ לבית"

בקהילה הישראלית "בית" הוא מושג  בעל איכויות רגשיות המשתנה על רצף הזמן או בהתאם לנסיבות החיים, כך למשל ביתנו בילדות הופך לבית הורינו בבגרותנו ולפעמים אנו נאלצים או בוחרים לעזוב את ביתנו ולגור תקופה ממושכת במקום מגורים שאינו נתפס כביתנו הקבוע.
שאיפת עמית היא ליצור עבור הדייר ובעזרתו מסגרת שהוא יכיר בה כביתו.
בית זה אינו מהווה תחליף לבית הוריו אלא משמש לידו על-פי הדגם המקובל בקהילה, צוות עמית אינו משמש כתחליף להורים אלא מצטרף אליהם לתהליך החינוכי המתמשך של הדייר שצרכיו המיוחדים הובילוהו אלינו.
 עבודתו של צוות עמית צריכה להיעשות  תוך  שיתוף פעולה רב ככל הניתן עם משפחתו של הדייר והקשבה לצרכיה, שיתוף פעולה כזה מאיץ את הליך ההכרה של הדייר במסגרת כביתו ותורם לבניית המוטיבציה להישארות בה .

 

מימון ופיקוח על-ידי משרד הרווחה

מסגרות עמית הינן מסגרות פרטיות שהוקמו עפ"י צרכי המערכת כפי שהוגדרו ע"י משרד הרווחה ומתנהלות על פי דרישותיו, תקניו ומדיניותו במימונו ובפיקוחו כפי שנקבע בחוק.
דרכי העבודה במסגרות, התוכניות החינוכיות, התכנים החברתיים ואורח החיים הכולל מותאמים למדיניות משרד- הרווחה ונהליו.
המבנים המשמשים את מסגרות עמית גם הם מותאמים לתקני משרד הרווחה  ודרישותיו תוך שימת דגש מיוחד על הצורך להיות אסתטיים ונעימים ליושביהם, המבנה הפיסי הוא כלי נוסף ליצירת האווירה החמה ויצירת הרגשת השייכות של הדייר למקום.

דילוג לתוכן